počítadlo přístupů
online: 9
dnes: 11
týden: 365
celkem: 141862

 

Jsme rádi, že jste si vybrali právvě náš e-shop a uděláme vše pro to, abyste se stali našimi spokojenými zákazníky.  Snažíme se Vám nabídnout zboží přímo od výrobců, tudíž -  nejlepší kvalitu za nejvýhodnější ceny. 

Ve snaze, dodávat zboží s co nejdelší expirací, preferujeme distribuci přímo ze skladů výrobců - podrobně v obchodních podmínkách čl.III / odst.3.

 

V případě dotazů neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formulláře nebo e-mailem na  info@happy-life.cz a  nebojte se nám zavolat na telefon : 775988984  :-)

 

Osobní odběr je možný na adrese :

Zdravá výživa ,,ČTYŘLÍSTEK" ,  Bělohorská 64, Praha 6 / stanice tramvaje DRINOPOL /.

Otvírací doba :

po.- pá. : 10,00 -17,00 hod. / pauza na oběd : 13,00 - 14,00 hod. / 

                     

Děkujeme za přízeň a přejeme Vám příjemný nákup Váš tým Happy-life.cz

GDPR

Informace o zpracování sobních údajů


Článek I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Helena Krejčíková IČ 61277924 se sídlem Bronzová 2014, Praha 5, 155 00, na svém e-shopu www.happy-life.cz (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Bronzová 2014, 155 00, Praha 5 email: happy-life@centrum.cz telefon: +420 775 988 984

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Článek II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

Článek III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je  vyřízení Vaší objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,
kontak, e-mail apod.t), poskytnutí osobních údajů je nutné ro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

Článek IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Článek V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  které se podílí na dodání zboží / služeb / realizaci plateb apod.,  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,  zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

Článek VI.

Práva osoby, která poskytla souhlas

1. Za podmínek stanovených v GDPR má osoba, kerá poskytla souhlas  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, Dále máte nárok podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Článek VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření, aby byly osobní údaje zabezpečeny.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte v celém rozsahu.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím pole souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte v celém rozsahu.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, zároven  zveřejní podmínky ochrany osobních údajů na svých internetových stránkách a tyto nové podmínky Vám zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.09.2019.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).